Eteläisen-Suomen Yhteismetsät ry:n pöytäviirin säännöt

1) Viiri voidaan luovuttaa jäsenyhteismetsien ansioituneelle hoitokunnan jäsenelle tai erikoisesti ansioituneelle osakaskunnan jäsenelle.

2) Viiri voidaan luovuttaa myöskin osakaskuntiin kuulumattomalle henkilölle tai yhteisölle, joka merkittävällä tavalla on toiminut yhteismetsien hyväksi.

3) Jäsenyhteismetsät voivat tilata viiriä yhdistyksen sihteeriltä, joka pitää luetteloa, joista ilmenee viirin saajan nimi, numero, luovutuspäivä ja aihe sekä tilaaja. Viirin luovuttamisesta päättää Eteläisen-Suomen Yhteismetsien hallitus tai jäsenyhteismetsän hoitokunta.


Eteläisen-Suomen Yhteismetsät ry

Hallitus