Mikä on yhteismetsä - perustamisen ABC

Yhteismetsä on kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue, joiden omistajat ovat yhteismetsän osakkaita. He muodostavat osakaskunnan, joka hoitaa ja hallinnoi yhteismetsän aluetta. Yhteismetsien perustamista ja toimintaa Suomessa säätelee yhteismetsälaki. Ohessa on esitetty yhteismetsän perustamisen perusperiaatteet:

  1. Yhteismetsä perustetaan sopimuksella. Perustamissopimuksen tulee täyttää tietyt vaatimukset ja siihen tulee sisällyttää mm. ohjesääntöluonnos. Voit tilata yhdistykseltämme malliohjesäännön, joka auttaa ohjesääntöluonnoksen työstämisessä.

  2. Kun perustamissopimus täyttää asetetut vaatimukset ja on allekirjoitettu, haetaan yhteismetsän muodostamistoimitusta maanmittaustoimistolta, joka ilmoittaa muodostamistoimituksen jälkeen metsäkeskukselle yhteismetsän merkitsemisestä kiinteistörekisteriin.

  3. Metsäkeskus kutsuu osakkaat ensimmäiseen kokoukseen, jossa hyväksytään yhteismetsälle ohjesääntö ja valitaan hoitokunta. Ohjesääntö lähetetään metsäkeskukseen vahvistettavaksi, samoin tiedot metsäkeskuksen ylläpitämään yhteismetsärekisteriin. Tämän jälkeen yhteismetsä on perustettu.

Yhteismetsän päättävä elin on osakaskunta, joka luo kokouksessaan suuntaviivat yhteismetsälle ja valitsee keskuudestaan luottamushenkilöt hoitokuntaan. Hoitokunta vastaa yhteismetsän käytännön toiminnasta ja hahmottelee kehittämislinjat osakaskunnan kokoukselle. Yhteismetsällä voi olla myös toimitsijamies.